Dom BERG

Kammerhofská 15, 96901 Banská Štiavnica

Kontaktné informácie

Dom BERG
Kammerhofská 15
96901 Banská Štiavnica
Tel.: +421 908 136 412
Email: ubytovanie@domberg.sk